Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Az iskola története

E-mail Nyomtatás PDF
Tartalomjegyzék
Az iskola története
Iskolaépítés, avatás
A Polgári Fiúiskola működése
Általános iskola 1945-1956
Általános iskola 1957-1985
Iskolai működésünk főbb sajátosságai
Iskolai névhasználat, névadó ünnepély
Minden oldal

Előtörténet 1892-1898

Vargyas Endre Veszprém vármegyei királyi tanfelügyelő már 1889-ben javasolta városunk képviselő testületének polgári fiúiskola alapítását, s az emlékirat formájában megszerkesztett javaslatot a polgármester vezetésével küldöttség terjesztette gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter elé. Már e korábbi időszakban a polgári iskolai cél mellé kapcsolták a kereskedelmi iskolai funkciót is.
Az iskolaalapításban a tanfelügyelő mellett kiemelkedő érdemeket tulajdoníthatunk Szabó Imrének, városunk országgyűlési képviselőjének és a Kovács Imre polgármester vezette küldöttségnek, akik kijárták a miniszteri engedélyt. Így az 1892/93. tanévben az 1. és 2. évfolyamokon megkezdődhetett a polgári iskolai oktatás a városi ipariskolában (Vár u. 1.). Az 1. évfolyam létszáma 56 fő volt, a 2. évfolyamra 45 tanuló iratkozott be.
1894/95. tanévben már négy osztállyal működött a polgári iskola. Az első tanévtől a négyosztályúvá való fejlesztésben jelentős szerepet vállalt az iskolai gondnokság. Elnöke Kolozsvári István alispán volt, akinek segítette munkáját dr. Fejérváry József kanonok, gondnok, Szélessy Dániel árvaszéki ülnök, gondnoksági főjegyző és Udvarhelyi Gyula a polgári iskola első igazgatója, másodjegyző. A gondnokság rendes tagjai Fodor Gyula, Kenessey Pongrácz, Kovács Imre, dr. Óváry Ferenc, dr. Purgly Sándor, Reinprecht Antal, Rosenthal Nándor, dr. Sándorfi Miksa, Szabó Imre és Véghelyi Dezső - valamennyien nagy tekintlélyű helyi vezetők - voltak. E testület megtette az első lépéseket a középkereskedelmi iskola engedélyezése ügyében.
1895. július 17-én gróf Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter intézkedett a polgári iskolához kapcsolt állami kereskedelmi középiskola felállítása ügyében, melynek hivatalos elnevezése 1895. augusztusától Veszprémi Állami Felsőkereskedelmi Iskola (3 évfolyamos).
Ez az iskola fokozatos felmenő rendszerrel épült ki. Az első tanévben 32 rendes és 1 magántanuló kezdte meg tanulását. A polgári iskola 4. évfolyammal együtt ideiglenesen a Buhim-völgyben lévő kaszárnyaépületben nyert elhelyezést.

 Módosítás dátuma: 2014. július 19. szombat, 08:38