Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Ajándék a HP-től

E-mail Nyomtatás PDF

tabletpc2006 júniusában egy sikeres pályázat eredményeként 5000 € értékben a legújabb fejlesztésű eszközökhöz jutott az iskola. A pályázati lehetőséget a Hewlett-Packard nemzetközi cég biztosította.
A HP több mint 130 országot tömörítő Európai, -Közel-Keleti és Afrikai régiója két nemzetközi adományozási pályázatot is hirdetett, melyeken magyar sikerek születtek, ráadásul két veszprémi oktatási intézmény járt sikerrel 2006-ban.

A Technológia a felsőoktatásban nevű pályázaton a Pannon Egyetem győzött, bekerülve ezáltal a HP által támogatott rangos egyetemek sorába,  míg az általános és középiskolák számára meghirdetett programon iskolánk a veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola.

2006. szeptember 20-án, ünnepélyes keretek között dr. Beck György a HP Magyarország vezérigazgtója adta át a sikeres pályázatról szóló emléktáblát, amit az iskola folyosóján állítottunk ki.
A 130 pályázó ország közül, csak néhányan lettek sikeresek, de büszkék lehetünk, hogy 2 magyar is köztük van, az pedig egészen rendkívüli, hogy egy városból valók ezek a nyertesek. A Pannon Egyetem egy 20 millió Ft értékű eszközparkot kapott kutatási célra.
Iskolánk gazdagodott egy Tablet PC-vel, egy projectorral, egy digitális fényképezőgéppel és színes lézer nyomtatóval. Ezek a HP legújabb fejlesztésű termékei. Külön ajándékként miénk lett még egy "digitális zsúrkocsit" is, amelyben összeszerelve az eszközöket, könnyen egyik teremből a másikba vihetők.

Az átadásra írt köszönő beszéd:
(Cz. Nagyné Bándi Klára, iskola igazgató)

Tisztelt Polgármester Úr, Rektor Úr, tisztelt Vezérigazgató Úr, tisztelt hallgatóság, a sajtó képviselői!


401 kisdiák és 31 pedagógus kollégám köszönetét és nagyrabecsülését szeretném kifejezni a HP vezetésének, amiért meghirdette eszközadományozási pályázatát, és azon részt vehettünk. Egyben szeretném tolmácsolni nagy-nagy örömünket, hogy iskolánkat érte az a megtiszteltetés, amelyet ennek a pályázatnak az elnyerése jelent. A HP-nek ez a példamutató gesztusa nagy hálára kötelez minket, melyet igyekszünk majd minél jobban megszolgálni azzal, hogy az ajándékba kapott eszközökkel valóban még jobbá, teljesebbé tesszük az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkát.
Gratulálok Rektor Úrnak, az egyetem sikeres pályázatához. Ez külön öröm számomra, és az is, hogy erre a ceremóniára itt a Pannon Egyetem falai között került sor, hiszen az egyetemmel régóta jó kapcsolatban állunk. Talán nem is tudnak arról, hogy 1992/93-ban az egyetem jóvoltából minden héten egy alkalommal 3. osztályos általános iskolás gyerekeknek tartottam „LOGO-programozás” órákat az informatika tanszék egyik számítógéptermében. Megjelenésünk mindig meglepetést és mosolyt csalt az itt dolgozó, tanuló emberek arcára, de az akkori eszköz ellátottságunk illetve el nem látottságunk miatt csak ennek a nagyszerű gesztusnak köszönhetően tudtuk megoldani az oktatást. Én személy szerint ezen kívül is nagyon sokat köszönhetek az egyetemnek, legutóbb azért, hogy 2005-ben sikeresen fejezhettem be levelező tanulmányaimat számítástechnika tanári szakon. Cserébe természetesen mi is igyekszünk megtenni minden tőlünk telhetőt, rendszeresen jönnek hozzánk az egyetemről hallgatók gyakorlatra, vizsgatanításra, és nem egyszer nyújtottunk már segítséget egy-egy diplomadolgozat elkészítéséhez is. Részünkről szeretnénk ezt a kapcsolatot a jövőben is ápolni, szorosabbra fűzni.
Én 2002-ben kerültem a Kossuth-iskolába, egy nagyon jó kollegiális közösségbe, melynek munkája akkor is és most is minden tiszteletet és dicséretet megérdemel. Olyan gyerekek közé, akik többségének fontos a tanulás, a jó előmenetel, hogy kitűzött jövőbeni céljaikat elérhessék, és akik büszkék az iskolájukra, szeretik és hajlandók tenni is érte. Ez rám is rendkívül inspirálólag hatott.

2005. szeptemberétől kaptam megbízatást az intézmény vezetésére, ahol édesanyámtól vehettem át a stafétát. Igyekszem megfelelni a magas megörökölt- és új elvárásoknak, erre kötelez az iskola neve, hagyományai, mert Kossuthosnak lenni ez valami többet is jelent. Veszprém egyik legrégebbi iskolája vagyunk, és elmondható, hogy alig van olyan veszprémi, aki valamilyen módon vagy formában ne került volna kapcsolatba evvel az iskolával.
Iskolánk elődjét, a polgári fiúiskolát és felsőkereskedelmi iskolát 1892-ben alapította a város. A városi és megyei elöljárók 2 évig tartó állhatatos lobby-tevékenységgel szerezték meg az ehhez szükséges miniszteri engedélyt. A több helyen is ideiglenes jelleggel elhelyezett intézménynek 1897-98 folyamán a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium támogatásával új iskola épületet emeltek, melynek bekerülési költségéből 15 %-ot a város viselt. Erzsébet királyné tragikus halála miatt az új épület felavatását csak egy évvel később, 1899. május 15-én tartották meg.
A múlt századelőn az alsó szinten a felsőkereskedelmi, az emeleten a polgári fiúiskola működött. Az első világháború időszakában az egész épületet hadikórháznak foglalták le, javarészt szünetelt az oktatás. Az 1917-ben végző növendékek tíz évvel később bronz emléktáblát állíttattak a háborúban hősi halált halt társaiknak, mely az iskola homlokzatán ma is látható. A két világháború közötti időszakból lapozzunk bele az Állami Polgári Fiúiskola 1932/33-as iskola évéről szóló „Értesítőjébe”, melyet Frank Zoltán igazgató szerkesztett. „Az utóbbi évek példátlan gazdasági depressziója is érezhető nyomokat hagyott ifjúságunk lelkén. A szülők legnagyobb részénél a kereseti lehetőségek csökkenése folytán még a megélhetés is problematikussá vált. Ezt a tanulók is megérezték. Az otthoni gondoktól nyomasztott légkör a tanulók lelkén sem múlott el nyomtalanul. Vajha visszajönne az a kor, mikor a tanuló gondtalan lelke teljes egészében tud az iskola kívánalmainak megfelelni!”
Később így folytatja: „Ha csak 40-es létszámú osztályokkal dolgozhatna a tanári kar(előfordult 58 fős osztály is), úgy a tanulók szorgalma és előmenetele terén is erős javulás mutatkozhatnék, mert akkor intenzívebben lehetne az egyes tanulókkal foglalkozni.”


1942-ben ünnepelte a polgári fiúiskola fennállásának 50. évfordulóját. A fél évszázad alatt hatalmas fejlődés ment végbe mind az iskola szervezetében, mind pedig az irányításban. Ez idő alatt „az iskolát felkereső tanulók tekintélyes száma” 16 658 fő.
Az öröm azonban rövid életű volt, 1944-ben ismét hadikórház lett az épületből. A háborús cselekmények során a teljes berendezés és a tekintélyes irattár is megsemmisült. „Az iskola épület siralmas látvány. Ajtók, ablakok, kilincsek, felszerelési és berendezési tárgyak hiányoznak. Ami megvan, az csak törmelék, értéktelen ...” - fogalmaz a korabeli szemtanú. A szülők és a tanulók emberfeletti összefogásával sikerült az épületet helyreállítani, és így 1945 őszén ismét megindulhatott a tanítás.
Az 1948/49-es tanévtől kezdődően a polgári iskola átadta helyét a 8 osztályos állami általános iskolának, mely ebben az időszakban a város egyetlen alsófokú oktatási intézménye volt. Az államosítással beolvasztották az evangélikus népiskolát, valamint a Szent Imre római katolikus elemi iskolát, s ettől kezdve az intézmény neve 1. Számú Állami Általános Fiúiskola lett. 1962-től a koedukáció bevezetésével az iskola neve 1. Számú Általános Iskolára változott. Az évtizedek során egyre romló állagú épületet 1972-ben tatarozták, belső felújításra és korszerűsítésre is sor került. Ekkor építették fel a főépület mellé a FORFA épületet, melybe a 2. Számú Általános Iskolát helyezték el. 1974-ben elkészült a Bem József Általános Iskola, ekkor a létszám 965-ről 693-ra csökkent. Öt évvel később megépült a Nagy László Általános Iskola, így a közben 912-re emelkedett létszám 642-re csökkent ismét. 1982-ben a Cholnoky Jenő Általános Iskola költözött ki az elkészült új épületébe. Több városi iskola bölcsőjeként is szolgált tehát az „1-es”, és ez mindjárt megmagyarázza azt is, miért van kötődése olyan sok veszpréminek ehhez az iskolához.

1988. október 7-én az iskola felvette Kossuth Lajos nevét, mely névválasztással új hagyományok, új értékek tisztelete és egy új arculat kialakulása kezdődött el, mely folytatódott a rendszerváltás után, és folytatódik napjainkban is. Ennek jegyében emlékeztünk meg 1994-ben Kossuth Lajos halálának centenáriumáról, majd ünnepeltük meg 1998-ban jubileumi évünket a „100 éves az épület, 50 éves az általános iskola, 10 éves a Kossuth-iskola” címmel. A Kossuth-Emlékévben 2002. március 14-én felavattuk Kossuth Lajos mellszobrát, melyet széleskörű társadalmi összefogással és a város segítségével állíttattunk az iskola főbejárata előtt. Ugyan ez év szeptember 19-én, névadónk születésnapjának alkalmából, emléktáblát helyeztünk el az épület homlokzatán. 2004 októberében, a Kossuth Szövetség felkérésére, iskolánk rendezte meg a Kossuth Iskolák I. Országos Találkozóját.
A 2005-ös és az idei év különösen nagy jelentőségű intézményünk életében. A megelőző évek előkészítő munkája nyomán, a Veszprémi Önkormányzat sikeresen pályázott iskolánk épületének felújítására. Sikerült elnyerni a közel 380 millió forintos címzett állami támogatást, melyhez a város adott 55 millió forintot, azaz a kapott összeg 15%-át a saját költségvetéséből. (Talán Önök is felfigyeltek arra, ahogyan itt a történelem ismételte önmagát.) Így megvalósulhatott az iskola műemlék jellegű épületeinek teljes rekonstrukciója és korszerűsítése, valamint a belső udvar és a kapcsolódó területek térköves burkolása, parkosítása, továbbá egy korszerű gumi borítású szabadtéri sportpálya kialakítása.

Még egy történeti párhuzamot szeretnék megemlíteni. A felújítás kapcsán az iskola teljes belső felszerelését, bútorzatát ki kellett költöztetnünk, majd a munkák végeztével vissza. Mindez nem sikerülhetett volna a szülők és a pedagógusok példás összefogása, a gyerekek segítsége nélkül. Ebben is megmutatkozott az iskolához való kötődés és annak megbecsülése, szeretete.


A teljes munkaterület végső műszaki átadása ugyan még nem történt meg, az utolsó simításokat végzik, de elmondhatom, hogy a kivitelező Vemévszer Rt. kiváló munkát végzett. A 108 éves patinás iskolaépület teljesen újszerű állapotban, eredeti szépségében került helyreállításra. A felújítás során az összes ablak kicserélésre került, egyedileg gyártott, az eredetinek megfelelő fakeretes ablakok kerültek beépítésre. A belső épületgépészeti szerelvények teljes cseréje megtörtént, új, energiatakarékos fűtési és világítási rendszer került kialakításra. Az Első- és Második Világháborúban kórházzá és óvóhellyé alakított, majd szenes pincének, raktárnak használt romos alagsor teljes feltárásra került, ahol közösségi helyeket, rendezvény termet, irattárat, orvosi szobát és karbantartó műhelyt alakítottak ki.


Az újonnan szerelt számítástechnikai hálózat minden tanteremben rendelkezik egy-egy végponttal, így nemcsak a számítógép termekből érhető el most már az Internet. Ezért is nagy jelentőségű számunkra a most ajándékba kapott mobil tábla PC, amely rendelkezik drót nélküli hálózati kapcsolat létesítési lehetőséggel is. Segítségével bármely tanórán lehetőség nyílik majd számítástechnikával támogatott szemléltetésre, tanári eszközhasználatra. Kiegészítve ezt a kapott kivetítővel, projektorral olyan új lehetőségek nyílnak meg előttünk a szemléltetésben, amelyeket eddig nélkülöztünk, s amelyek a 21. század mércéjével mérten is korszerűek és hatékonyan használhatók. Nem utolsó sorban a gyerekek számára is kézzel foghatóvá válik a vezető technológia, az olyan jövőbe mutató technikai megoldások, mint amilyen például az érintő képernyő, vagy a kézírás felismerés. Köszönjük a HP-nek, hogy ezt a lehetőséget a kezükbe adták.


Intézményünkben a nyolc évfolyamon működő két párhuzamos osztály egyikében – a tizenhat évvel ezelőtt elindított – emelt szintű matematika, a másikban normál szintű oktatás folyik humán orientációval. Mindkét területen hagyományosan kiemelkedő eredményekkel rendelkezik az iskola. A 2006-ban megrendezett Országos Zrínyi Ilona Matematikaversenyen – mely a résztvevők számát tekintve Európa egyik legnagyobb korosztályos tanulmányi versenye – a 2600 induló iskola közül a 9. helyezést szerezte meg a Kossuth az iskolák rangsorában. A matematika és a magyar nyelv és irodalom kiemelt szereppel rendelkezik profilunkban. Ez a két fő terület az, amelyekre mint alapokra a többi tantárgy is jelentősen épít, e tárgyakból adnak számot a diákok tudásukról a felvételi vizsgákon, és országos mérésekben.


Emellett fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek kibontakoztathassák a bennük rejlő képességeket, ráérezzenek a bennük rejlő tehetségre, ezért művészeti iskola is működik nálunk, ahol lehetőségük nyílik részt venni tánc, képzőművészeti és dráma foglalkozásokon. Tanórákon kívüli sportolási lehetőséget biztosítunk, melyre rendelkezésre áll a tornaterem és most már a korábban említett új sportpálya is. Idén is folytatni fogjuk a lelkes kollégáim által szervezett szabadidős elfoglaltságokat, korcsolyázást a péti műlyégpályán illetve megfelelő jég esetén a Balatonon, a rendszeres túrákat, természetjárásokat és hagyományos táborainkat a téli sítábort, valamint a nyári alsós és felsős táborozást.


Iskolánk városközponti elhelyezkedése és tehetséggondozó irányultsága miatt számos városi és megyei szintű tantárgyi verseny helyszíne és lebonyolítója. Hagyományosan nálunk kerül megrendezésre a Varga Tamás, a Kalmár László és az Alapműveleti matematika versenyek, valamint a Kaán Károly Környezetismereti és az országos Közlekedésismereti verseny megyei fordulója. Mi szervezzük és adjuk helyszínét a Nyelvész Országos Anyanyelvi verseny és a Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny megyei fordulójának. Ez utóbbinak immár 9. éve én vagyok a megbízott megyei szervezője, és az idén az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a 2007. évi Zrínyi verseny országos fordulóját, a főszervező kecskeméti MATEGYE alapítvány, jövőre először nem a Hírös Városban, hanem a közreműködésünkkel Veszprémben fogja megrendezni.


Az elmúlt évben tanulóink 35 különböző szintű versenyen vettek részt, mintegy 200-an, melyeken sokan értek el sikereket. Büszkék vagyunk, hogy 16 diákunk végzett valamely verseny országos fordulójában az első 10 hely valamelyikén 25 versenyen.

Iskolánkban az elmúlt években indítottuk útjára az úgynevezett „Akikre büszkék vagyunk” falat. Erre a falra azoknak a gyerekeknek a képét és nevét rakjuk fel, akik valamely teljesítményükkel, cselekedetükkel, viselkedésükkel kiérdemelték a tanár kollégák és társaik megbecsülését. Tehát erre a bizonyos falra nem csak a versenygyőzteseink kerülnek fel, hanem azok is akik az iskoláért, társaikért, a közösségért tesznek valami fontosat, vagy önmagukhoz képest olyan fejlődést tanúsítanak, ami elismerést érdemel. Már eddig is rendelkeztünk digitális fényképezőgéppel, de a most kapott technikailag sokkal fejlettebb HP kamera mindenképpen nagy becsben lesz nálunk. Ezek után ezzel készülhetnek majd az „Akikre büszkék vagyunk” fotók, valamint minden iskolai eseményünk fényképes dokumentálása – kezdve az ünnepektől a versenyeken át a kirándulásokig – melyek képeiből internetes iskolai honlapunkra teszünk fel képes tudósításokat. A honlapon jelenleg is 34 kategóriában több mint 600 képen mutatjuk be az iskola életét. Ezen kívül a számítástechnika órákon a digitális képfeldolgozás témakörben is nagy hasznát fogjuk venni az új szerzeményünknek.


A tanrendbe iktatott számítástechnika oktatás egy évtizede kezdődött meg a Kossuthban, idéntől már első osztálytól kezdve tanulják a gyerekek a számítógép használatot és a számítástechnikai alapismereteket. Két számítástechnikai szaktanteremben 40 gép mellett csoportbontásban folyik az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. Emellett minden évfolyam heti egy órában részt vesz a számítógéppel segített, egyéni ütemű, matematikát gyakoroltató, tehetséggondozó és felzárkóztató programban. Ennek a programnak a segítségével a szaktanár óráról órára követheti a tanulók haladását, felismerheti, ha valamely témakör egy adott feladatának megoldása problémát okoz a diáknak, és differenciált foglalkozással tovább segítheti a tanulásban. Közben minden gyerek a saját tempójának megfelelően oldhatja meg a gép által tematikusan adott feladatokat, és ha figyelmesen dolgozik mindenképpen sikerélmény éri. Ez nagyban növeli a motiváltságot is, ami éppen a készség szintű elsajátításhoz szükséges gyakorlás monotonitásának elfeledtetését is segíti.
Az alsó tagozatban a LOGO programnyelv úgynevezett teknőc grafikáján keresztül ismertetjük meg a gyerekekkel a számítógép használatát, a logikus és algoritmizáló gondolkodást. Ennek során a kisgyerekek szebbnél-szebb színes rajzot, ábrát készítenek a képernyőre. Hogy a szülőknek is bemutathassuk, milyen ügyesek, kreatívak gyermekeik, mindig célunk volt, hogy ezeket a monitorokon megjelenő rajzokat kinyomtassuk és a tanulók kezébe adjuk. Megfelelő eszköz hiányában ezt eddig nem tudtuk megtenni. Fekete-fehér lézernyomtatója több is van az iskolának, de évek óta egy színes lézernyomtatóról álmodoztunk. Köszönjük a HP-nek hogy ezt az álmunkat valóra váltotta, ezentúl majd kevésbé leszünk a szülőkre szorulva, ha majd a büszkeségeink fényképét akarjuk a falra kirakni, vagy ha éppen szükségünk van néhány szép színes elismerő oklevélre.
Megújult iskolánkat szeptember 25-én (jövő hétfőn) 15 órakor avatjuk. Az eseményen Dióssy László polgármester úr mond majd ünnepi beszédet. Tisztelt Rektor úr, Vezérigazgató úr! Megragadva ezt az alkalmat, szeretném Önöket is meghívni erre számunkra nagyon fontos eseményre, kérem csodálják meg majd Önök is a megszépült épületet, és örüljenek velünk együtt a sikernek.

Köszönöm a figyelmüket.

{mos_sb_discuss:2}

Módosítás dátuma: 2006. december 03. vasárnap, 01:56  

Alapítványunk

Köszönjük, ha adója 1%-át a
Kossuth Iskoláért Alapítvány
javára ajánlja fel!

Részletek...

Statisztika

Tagok : 7323
Tartalom : 2106
Webcímek : 41
Tartalom találatai : 7058421